המיזם למניעת
התעללות בילדים

מהל״ב

 
 
 
 

שותפי המיזם

לוגו חברת קפיטוליס התומכת הראשית במיזם למניעת תהללות והזנחה של מכון חרוב בניהולה של ענת אופיר

מייעצים למיזם