המיזם למניעת התעללות בילדים

שותפי המיזם

לוגו חברת קפיטוליס התומכת הראשית במיזם למניעת תהללות והזנחה של מכון חרוב בניהולה של ענת אופיר

מייעצים למיזם

Accessibility Toolbar