הסברה בתקשורת

הסברה בתקשורת

1 מכל 5 קטינים חווה התעללות במהלך חייו, על פי הנתונים המקצועיים המגובים במחקרים.

מניעה ואיתור מוקדם הן הדרכים הטובות ביותר לצמצם את  שכיחות התופעה. העלאת המודעות של הציבור הרחב לתופעה היא קריטית כדי להגביר את השיח הציבורי והפוליטי על הנושא וכדי לתת לציבור ידע על מניעה ואיתור מוקדם.

המיזם למניעת התעללות בילדים בשיתוף המועצה לשלום הילד, מובילים מסע הסברה ארוך טווח שיעלה את המודעות לתופעה לראש סדר העדיפויות של הציבור בכלל ושל קובעי המדיניות בפרט.

קמפיין "אחד מחמישה" - להגברת המודעות לנושא התעללות בילדים

"זה לא יגמר עד שנדבר" - קמפיין לעידוד שיח ודיווח על התעללות בילדים