שותפי המיזם

מכון חרוב מיסודה של קרן שוסטרמן ישראל, הוקם בשנת 2007, במטרה לפתח ידע ותוכניות למידה מתקדמות בתחום של ילדים אשר עברו התעללות והזנחה במשפחותיהם.
המכון שומר על סטנדרטים גבוהים של איכות ומצוינות במטרה לשכלל את המענים העומדים לרשות הקהילה המקצועית המופקדת על רווחתם של הילדים נפגעי התעללות והזנחה.

חברת EBS ישראל בראשותו של גיל מנדלזיס, המובילה בתחום הסחר האלקטרוני במט"ח ובזהב, היא השותפה האסטרטגית במיזם מהל"ב ומסייעת בתרומתה הנדיבה למיסודו והפעלתו.

קרן משפחת צ'רלס ולין שוסטרמן (ישראל)  - הקרן פועלת לקדם ולתמוך במיזמים ובפרוייקטים שמחזקים את הרקמה החברתית בישראל, לרבות אלו הקשורים ברווחה, בהגנה על ילדים ועל אחרים, הזקוקים לסיוע בחינוך, בתרבות, באיכות הסביבה ובפלורליזם דתי. במסגרת פועלה בתחום מניעת התעללות בילדים והזנחתם, מסייעת  הקרן כשותפה אסטרטגית בתרומתה הנדיבה לפיתוחו של מיזם מהל"ב.

המועצה הלאומית לשלום הילד הינה ארגון עצמאי ובלתי תלוי, בעל ותק ונסיון בהשמעת קולם של כלל הילדים בישראל. המועצה עושה למען הילדים בסינגור, שדולה, תווך, סיוע, מחקר וחינוך, כאשר טובתם, שלומם וזכיותיהם הם העומדים לנגד עיניה. במסגרת שותפותה במיזם מהל"ב, פועלת המועצה לעצב סדר יום ציבורי ותקשורתי בכל הנוגע להתעללות בילדים והזנחתם ולהעלות מודעות לתופעה, וכן לקדם ולעצב חקיקה בתחום.

מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל הנו גוף ותיק הפועל כשותפות עצמאית שלא למטרות רווח ומתמחה במחקר למען שיפור יעילותה של מערכת השירותים החברתיים בישראל עבור אוכלוסיות מגוונות. צוות מרכז אנגלברג לילדים ונוער במכון מוביל במסגרת השותפות במיזם מהל"ב את פיתוחו של אינדקס לאומי למדידת תופעת ההתעללות בילדים והזנחתם.

חברת הייעוץ BCG הינה מהמובילות בעולם בתחום הייעוץ האסטרטגי – עסקי לחברות. BCG ישראל לקחה על עצמה להוביל את תהליך הפיתוח התוכני של מיזם מהל"ב ומלווה את הערכת הביצוע ופיתוח תכניות חדשות כגון החממה למיזמים בתחום מניעת התעללות והזנחת ילדים.