About Prevention

ממצאי מחקר טריאנה (2014), העלו כי - 1 מכל 5 ילדים בישראל עובר התעללות או הזנחה בידי מבוגר

Info he

התעללות והזנחת ילדים יכולה להתרחש בכל מקום, בכל סטטוס סוציואקונומי, מין, דת או גיל

מומחים בתחום מעריכים כי על כל ילד שדווח לרשויות בשל חשד להתעללות או הזנחה, ישנם בין 3-10 ילדים שאינם מוכרים לרשויות.

Info he

למה חשוב לעסוק במניעת התעללות בילדים?

  • התעללות והזנחת ילדים היא מגפה עם השלכות חמורות על ילדים, עד כדי מוות.

  • אנחנו לא יכולים להתמודד עם התופעה אם לא נעבוד ונשקיע בשילוב של מניעה, זיהוי וטיפול.

  • אנחנו הרבה יותר מצליחים בזיהוי וטיפול מאשר במניעה.

  • זוהי מגפה חברתית מורכבת שאינה משתייכת לדיסיפלינה אחת חברתית, רפואית או משפטית

  • בהתאם, נדרשת מעורבות של כל מגוון המקצועות בכדי להתמודד עימה

poster-16-17-B

אנחנו לא יודעים מספיק מה עובד בתכניות למניעת התעללות והזנחת ילדים

מה אנחנו כן יודעים שתורם למניעה?*

תכניות הדרכה עם ביקורי בית במשפ’ צעירות

הפחתה של אלימות במשפחה

הפחתת הבידוד החברתי של משפחות צעירות

מניעת שימוש בסמים ואלכוהול

מניעת הריונות בקרב קטינות

חינוך למיניות בריאה ושוויונית מגיל צעיר

קידום השכלה ותעסוקה של נערות ונשים צעירות  

 

 * Runyan, D., Seven Steps that Will Reduce Child Abuse and Neglect/ ISPCAN

Info he

Accessibility Toolbar